Uzman Psikolog


Selin Tabak


Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Bağımlılık Danışmanlığı Yüksek Lisansı yapmıştır. Oxford Üniversitesi'nden "İş Yeri Psikolojisi" eğitimi almıştır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Diğer bir yandan Travma ve fobi tedavisinde kullanılan EMDR 1. Düzey tekniği eğitimini tamamlamıştır. Bir yıl takip ettiği vakalarla ilgili Transaksiyonel Analiz temelli süpervizyon almış, ayrıca eğitimi kapsamında bir yıl terapiden geçmiştir. Ardından aile ve eş danışmanlığı eğitimi kapsamında Transaksiyonel Analiz eğitimini İngiltere Middlesex Üniversitesi Nottingham The Berne Institute’ta kuramın çağımız öncülerinden olan Ian Stewart’tan almıştır. Bir yıl süren eğitimin sonunda Avrupa Birliği tarafından Transaksiyonel Analiz temel eğitim yılı sertifikası almıştır. İzmir’de, İngiltere ve Amerika’dan eğitmenlerin katıldığı Transaksiyonel Analiz eğitimlerine hem katkı hem de katılım sağlamaya devam etmektedir.

Çalışma hayatına İzmir’de yoğun bir psikiyatri muayenehanesinde bireylere, eş ve ailelere, bağımlı ergen ve yetişkinlere danışmanlık yaparak başlamıştır. Daha çok ilişki, bağımlılık, sınav kaygısı, panik atak, travma, borderline kişilik bozukluğu, kendine güvensizlik, sosyal fobi problemi olanlarla çalışmıştır. Bağımlılık alanında yürüttüğü bir çalışma VI. Ulusal Bağımlılık Kongresi'nde sunulmuştur.

İş deneyimi ve aldığı eğitimler neticesinde Hollanda Amsterdam’dauluslar arası bir ruh sağlığı merkezine psikolog olarak kabul edilmiştir. Akdeniz Kimya’ya bir buçuk ay boyunca Etkili İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi, Tetrapak’a Öfke yönetimi ve Yönetici Eğitimi, İpekkağıt ve İnci Akü’ye Film Atölyesi’yle kaynaştırma eğitimlerini vermiştir. Pozitif Manevra’ya Ekim 2012’de üçüncü ortak olarak dahil olmuştur. İlgi Alanları: Aile ve Eş Danışmanlığı, Bağımlılık Danışmanlığı (İnternet, madde, alkol, kumar, eş, iş), EMDR ile Travma ve Fobi (sosyal fobi ve diğerleri) Terapisi, Panik Atak, Borderline Kişilik Bozukluğu’dur.