Travma ve Panik Atak


Post Travmatik Stres Bozukluğu, Fobi, Vajinismus, Panik Atak, Kaygı gibi durumların altında, geçmişte yaşanan ağır travmalar yatar. Travmalar hafif, orta veya ağır şiddette olabilir. Kimi zaman bu travmatik olaylar belirgin olarak hatırlanmayabilir, çocukluk yaşantısında çevremizdekilerin süregelen olumsuz bir takım tutumlarından da kaynaklanabilir.

Posttravmatik Stres Bozukluğu:
Travmatik bir olayın ardından, o olayın düşlerde tekrarlanması ve günlük yaşamda tekrarlayacak korkusu, o olayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya yol açan bir aşırı uyarılmışlık hali, kaygı ve kolayca irkilmeyi içeren bir anksiyete bozukluğudur.

Travma Yaratan Durumlar:
Fiziksel istismar: dayak yemek, gasp edilmek, cinsel tacize uğramak, aç bırakılmak, terkedilmek…vs.
Ruhsal istismar: yukarıdakilerin yanı sıra, aşağılanma, alay edilme, ihmal edilme, önemsenmeme.
Doğal afetler: Deprem, yangın, sel baskını. Diğer yaşantılar: yas, başarısızlıklar, trafik kazaları, ameliyatlar, sağlık problemleri, askerlik, savaş, erken yaşta aileden ayrılmak zorunda kalma, mantık dışı suçluluk, travmatik yaşantılara şahit olma…vs.

Panik Atak:
Kalp çarpıntısı, nefes alamama hissi, düşüp bayılma, kalp krizi geçiriyor veya deliriyor olma korkusu, soğuk terleme, ateş basması, titreme, huzursuzluk hissi, yabancılaşma, derealizasyonla kendisini gösteren bir tablodur.

Fobi:
Sosyal fobi: Toplum içerisindeyken veya telefonla konuşurken “rezil olma”, “başarısız olma” gibi korkular yaşama durumudur. Bunlarla birlikte başkalarının kişiye bakıyor ve onunla ilgili olumsuz düşünüyormuş kuşkusuyla, çekingen davranma veya toplum içine hiç çıkamama tablosuyla kendisini gösterir. Diğer fobiler: açık alan, kapalı alan, herhangi bir hayvandan korkma, yükseklik, herhangi bir durumdan korkma…vs.

Vajinismus:
Kadının fiziksel bir engel olmamasına rağmen korku, kaygı ve endişelerinden dolayı cinsel ilişkiye girememesi, buna izin vermemesi olarak tanımlanmaktadır.

Tüm bunların tedavisinde kısa süreli EMDR tekniğinin etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ancak çok komplike durumlarda tedavi daha uzun sürebilmektedir.

EMDR (Eye Movement Desensitization And Reprocessing) Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme: EMDR başta travma olmak üzere diğer sıkıntı yaratan yaşantıların hayatımızda ve bizlerde bıraktığı etkilerden kurtulmak için son yıllarda uygulanan özgül psikoterapi tekniklerinden biridir. Beyin görüntüleme tekniğiyle etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır.