Çocuk ve Oyun Danışmanlığı


Hamilelik dönemiyle başlayan hayat yolculuğu bebeklikten çocukluğa daha sonra da yetişkinliğe doğru uzanır. Hayat yolculuğunda kişiliğimizde en derin izleri bırakan dönem çocukluk dönemidir. Merkezimizde 0-7 yaş dönemi çocukları için oyunlarla iyileşme sağlanmaktadır. Özellikle okul öncesi dönemde boşanma, kayıp ve yas süreci, ilişki problemleri gibi sorunlar karşısında çocuklar çok savunmasızdır.

Bu süreçte öfke, korku, kaygı, üzüntü gibi duyguların ifade edilmesi için en etkili yöntem oyundur. Hayata dair kararlarımızın temelini 0-7 yaş dönemi oluşturduğu için bu dönemde öğrenilecek başa çıkma stratejileri hayati önem taşımaktadır. Oyularla aşağıdaki konularda çocuğa destek verilmektedir :

• Öfke kontrolü
• Kaygı bozuklukları
• Depresyon
• Davranış problemleri
• Uyum problemleri
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Dikkat eksikliği